Telefon
WhatsApp

Soğuk Hava Deposu

Soğuk hava deposu alımında dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekildedir: Depo üstü çatı ve tavanlarda akma yapmamalıdır. Zemin pürüzsüz, duvarlar kolay temizlenebilir, sıvası dökülmemelidir. Sağlam yalıtım sayesinde sıcaklıktan etkilenmemelidir. Tavanla deponun üst yüzeyi arasında 80 ila 90 cm boşluk bırakılarak hava akımı engellenmemelidir. Kaliteli zemin paneli sayesinde zemin kaygan olmaz. En önemli mekanizma olan kapılar, üzerinde sızdırmaz contaların kalitesi verimlilikle doğru orantılıdır.

Service Details Image

SOĞUK ODA DEPOLANMASI

Soğuk oda depolanmasını bir önceki yazımızda bilgilendirmeyi kısa bir şekilde yapmıştık. Fakat soğuk oda depolaması kullanıcılar için önemli bir nokta olduğu için bu konuda daha ayrıntılı bilgiye yer vermemiz gerektiğine kara verdik. Soğuk oda depolanmasında temel ilke ürünün bozulmamasına dikkat edip ürünün tüketim ömrünü uzatmaktır. Ürüne göre uygun sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak ayarlanmasıyla sistem oluşturulur. Her ürünün kendine has sıcaklık ve nem derecesi vardır. Ürün için en uygun sıcaklık, ürünün dondurmadan solunumunu en aza indirgeyendir. Buna bağlı olarak ürünün en uygun nem seviyesiyle birlikte üründe su kaybı olmaz, ürün bozulmaz ve içinde kararmalar olmaz. Soğuk oda depolarının içinde nem fazlalılığı olması durumunda su oranı artar ve ürün bozulur. Ürün donma sıcaklığından 1-2 derece yüksek sıcaklıkta saklanmalıdır. Dondurulmuş ürünlerde -18 santigrat dereceden daha düşük sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Dalından koparılan meyvelerin hemen soğutulmalı ve solunumları düşürülmedir. Ürünlerin doğal yapısı bozulmadan, uygun şartlarda sağlanmalıdır.

Soğuk Odada Sıcaklık Değerleri

Soğuk odada dört farklı sıcaklık ayarı vardır. Yukarıda da dediğimiz gibi ürünlerin yapısını bozmamak adına uygun şartlar sağlanmalı bu şartların başında da sıcaklık vardır. Bakalım kaç sıcaklık ayarı var ve bu bu sıcaklık aralığında hangi ürünler muhafaza ediliyor?
Soğuk odalar, -5 ile +5 derece arasındaki odalardır. Taze olan birçok ürün -5 ile +5 aralığında muhafaza edilir. Serin odalar ise soğuk odalardan farklı olarak +2 ie +15 arasındaki odalardır. Taze meyve, sebze, süt ürünleri, yumurta gibi ürünlerin saklandığı sıcaklık seviyesidir. Donmuş odalarda ise -15 ile -25 arasındaki sıcaklıktadır. Dondurulmuş ürünler bu ayarda muhafaza edilir. Soğutma yükü iyi hesaplanmalı ki çözünme olmamalıdır. Şoklanmış oda -25 ile -40 derece aralığındır. Ürünleri uzun sürekli saklamak istiyorsanız bu ayarda kullanmalısınız.